صـــــــــــدای قلب ... شکسته من

دل نوشته ها بروی تصاویر سخنها دارند

نوشته شده در یکشنبه بیست و دوم آبان ۱۳۹۰ساعت 5:38 توسط بابک |نوشته شده در یکشنبه بیست و دوم آبان ۱۳۹۰ساعت 5:36 توسط بابک |نوشته شده در چهارشنبه هجدهم آبان ۱۳۹۰ساعت 7:21 توسط بابک |نوشته شده در چهارشنبه هجدهم آبان ۱۳۹۰ساعت 7:20 توسط بابک |نوشته شده در سه شنبه بیست و ششم مهر ۱۳۹۰ساعت 3:56 توسط بابک |نوشته شده در یکشنبه بیست و چهارم مهر ۱۳۹۰ساعت 10:34 توسط بابک |نوشته شده در پنجشنبه بیست و یکم مهر ۱۳۹۰ساعت 17:13 توسط بابک |نوشته شده در چهارشنبه بیستم مهر ۱۳۹۰ساعت 0:36 توسط بابک |نوشته شده در چهارشنبه بیستم مهر ۱۳۹۰ساعت 0:32 توسط بابک |نوشته شده در چهارشنبه بیستم مهر ۱۳۹۰ساعت 0:30 توسط بابک |
مطالب پيشين
» ..... فراق مریم ....
» .....چشم براهم بیا ....
» .... در سکوت .....
» .....تو بیا .....
» ..... برو ......
» ..... لبخند بزن مریم ......
» .... چشمان تنگ .....
» ..... ای عشق .....
» ...... من چرا ... ......
» ..... بیقرار .......
Design By : ParsSkin.Com